26-GTT-4
BMW: 535i (1987), royalblau. Herkomst: Zwitserland