BMW 745i TURBO

In een brochure over de 728i, 732i, 735i en 745i (brochurenummer 0 11 07 01 65) uit 1980 wordt met veel bombarie en omhaal van woorden uitgelegd waarom er voor het topmodel BMW 745i niet werd gekozen voor een V8 of V12, maar voor een zescilinder lijnmotor met turbocompressor. Daarna wordt de werking van deze zescilinder uitgelegd.

BMW 745i – het onontkoombare, meest verstandige, de toekomst omvattende resultaat van een intensieve systeemvergelijking.

Wij hebben een V12 gebouwd. Wij hebben een V8 gebouwd. De toekomst heeft beslist wat wij zullen toepassen.
   De toekomst zal, sterker nog dan het heden, van automobielen uit iedere klasse – ook van de grootste en duurste – het economische optimum verlangen. En dat betekent voor ons de beperking tot het essentiële: de best mogelijke synthese van hoge prestaties en rijcomfort enerzijds, met gunstige verbruikswaarden, gewichtsverhoudingen en afmetingen anderzijds.
   Van hun verantwoording bewuste fabrikanten moeten, met het oog op de lange ontwikkelingstijd van automobielen, tien jaar vooruit denken en plannen. In dit kader hebben wij de toekomsteisen voor motoren en daarmee de kansen op een zekere toekomst voor verschillende concepten intensief onderzocht.

De toekomst eist zuinigheid, ook van luxueuze automobielen
   BMW heeft als ontwikkelingsproject verschillende motorconcepten tot het productierijpe stadium ontwikkeld, om zodoende na uitgebreide praktische tests de juiste beslissingen voor de toekomst te kunnen nemen. Onder andere hebben wij ook een 4,5-liter 12-cilinder en – op grond van zeer omvangrijke ervaringen met V8-motoren uit vroegere modellen – een 3,8-liter V8 gebouwd. Het vermogen van de V12: meer dan 250 pk. Dat van de V8: ongeveer 218 pk. De beroemde BMW V8-motor van de jaren 50 wérd overigens al geheel in aluminium uitgevoerd.

 

    BMW V12 (links) en BMW V8 (rechts)


Speuren naar het betere: een uitdaging voor de besten.
   Het belang dat wij hechten aan een verzekerde toekomst en de rechtvaardiging die wij daaraan ontlenen, leidt tot de volgende fundamentele eis, waaraan het bestaande 6-cilinderconcept bij kritische vergelijkingen glansrijk voldoet: de krachtbron van de toekomst vergt een hoog prestatie- en acceleratieniveau, gepaard aan een gunstig benzineverbruik. En daarnaast dan nog het beste rijcomfort en de grootste motorsouplesse, bij minimaal motorgewicht en zo gunstig mogelijke afmetingen.

  Vermogen betekent niet alleen comfort, maar bovenal veiligheid. En daarop valt niet te bezuinigen.
   Voor het type wagen, zoals dat door de BMW’s uit de 7-serie en hun nationale en internationale concurrenten wordt vertegenwoordigd, is een vermogen van ca. 185 pk het meest geschikt en is, zelfs bij de meest sportieve eisen, meer dan ongeveer 250 pk niet gewenst. En daardoor zijn cilinderinhouden van 3,0 tot 3,5 liter voldoende. Een voor de toekomst verstandige maatstaf, waaraan een 6-cilinder lijnmotor reeds zeer goed beantwoordt. Uit dit oogpunt bestaat er dus geen voorkeur voor een V8 of V12.

  V12: uit fysiek oogpunt weinig fascinerend.
   Het aantrekkelijke van de BMW V12 is het volledig gelijkmatige motorkoppel en het rustige motorkarakter tot in de allerhoogste toerentallen. Bij deze voordelen moet echter een reeks van nadelen op de koop toe worden genomen: hoog gewicht, grote afmetingen, hoge productiekosten, gecompliceerd onderhoud. Al met al: het milieu vergt laag energieverbruik en economische motorgewichten, zodat de 12-cilinder een krachtbron met weinig toekomstperspectief vormt.

  De V8 versus de 6-cilinder lijnmotor: een basisvergelijking.
   De beslissende stap naar een rustig motorcomfort van automobielmotoren vindt plaats bij de overgang van vier naar zes cilinders. Het verschil tussen een 6-cilinder lijnmotor en een V8 is daarna dan nog slechts van graduele betekenis. Ook vanuit dit oogpunt bestaat er dus geen voorkeur. Maar alleen de lijnmotor kan onder een hoek worden gemonteerd, wat plaats oplevert voor een royale inlaatcombinatie, waardoor goede motorkoppelwaarden zijn gewaarborgd.

  De 6-cilinder lijnmotor: de onontkoombare voorkeur voor de toepassing van toekomsttechnologieën.
   Bij nog verdergaande wettelijke uitlaatgasvoorschriften zal een 6-cilinder lijnmotor doorslaggevende voordelen bieden. Uitlaatgaskatalysatoren met lambdasondes kunnen hierbij beter en doeltreffender dan bij V-motoren worden toegepast. En nog iets zeer doorslaggevends: het drukvullingsprincipe is aanzienlijk eenvoudiger te realiseren. Daarom biedt de 6-cilinder lijnmotor dus een grotere zekerheid voor de toekomst.

  Automobielen worden ook in de toekomst naar de dan geldende maatstaven beoordeeld. Als efficiency de enige rol speelt is er niets beter dan een 6-cilinder lijnmotor.
   Met de BMW 6-cilinder lijnmotor bieden wij een krachtbron aan voor de topklasse, die niet alleen de beste mag heten, maar vóór alles is ontwikkeld met het oog op de toekomst.

  Wij hebben, afgemeten naar de eisen van de toekomst, een economische prestatie van belang geleverd: de 6-cilinder lijnmotor, elektronische benzine-inspuiting, drukvulling.
   Het optimum van deze op een zekere toekomst gerichte motorfilosofie wordt technologisch vertegenwoordigd door de turbocompressor.

  De turbocompressor

  Terwijl BMW tot nu toe uit 6-cilinder motoren vaak al meer heeft gehaald dan anderen uit een grotere cilinderinhoud en/of meer cilinders, wijst de turbocompressor de weg hoe dit nog eens kan worden verhoogd. De aanzienlijk hogere prestaties worden bereikt zonder vergroting van de cilinderinhoud, zonder verhoging van het toerental, maar door een verbetering van de cilindervulling met brandstof-luchtmengsel. Een ideale mogelijkheid om het specifiek vermogen nog verder op te voeren en de verhouding tussen motorgewicht en vermogen te optimaliseren.

De wet van de vooruitgang heet: dynamiek. En drukvulling is het principe van dynamiek met toekomst.
   Het bij de 745i toegepaste drukvullingssysteem vertegenwoordigt de modernste stand der techniek.

  Het drukvullingssysteem

  De drukvulling wordt via de uitlaatgassen geregeld, waardoor de toepassing van een compacte compressor met lage roterende massa en daardoor een snelle aanloop mogelijk is. Het grote voordeel daarvan is dat de turbocompressor weer snel in werking treedt, zodat het effect reeds vanaf geringe toerentallen en verder over een uiterst breed toerenbereik ten volle beschikbaar is. Door bijzondere voorzieningen wordt een harmonieuze overgang van belaste naar onbelaste motor geregeld, waardoor de turbocompressor in zekere zin voortdurend stand-by staat en wordt gewaarborgd dat zijn effect continue beschikbaar is.

  Principeschema uitlaatgasturbosysteem

De turbine (A) wordt door de uitlaatgassen aangedreven en drijft op zijn beurt de compressor (B) aan, waarmee de turbine vast is verbonden. Deze compressor zuigt via een filter en de luchthoeveelheidsmeter van de L-Jetronic inspuiting, buitenlucht aan, comprimeert deze lucht en voert die dan naar de motor. Bij het samenpersen in de compressor wordt de aangezogen buitenlucht ten gevolge van de drukverhoging opgewarmd. Ter verhoging van het rendement, d.w.z. een grotere luchtdichtheid en daardoor een nog betere cilindervulling, wordt deze opgewarmde lucht eerst in de compressieluchtkoeler (C) gekoeld (via speciale kanalen wordt buitenlucht van onder de voorbumper naar deze koeler geleid). Afhankelijk van de compressiedruk zorgt een by-pass-klep (D) ervoor dat de compressiedruk bij oplopende toerentallen, dus bij hogere uitlaatgasdrukken, niet ongecontroleerd toeneemt, door een deel van de uitlaatgassen niet via de turbine, maar direct naar de uitlaat te geleiden. Hierop berust het principe van de ‘regeling via de uitlaatgassen’. De maximale compressordruk bedraagt 0,5 bar. Bij het schakelen resp. het gas wegnemen, dus bij remmende motor, wordt via het regelventiel (E) aan de luchtinlaatzijde een kring tussen inlaatlucht en compressor gesloten, waardoor een ‘doorlopen’ en dus een voortduren stand-by staan van de compressor wordt gewaarborgd, zodat die onmiddellijk na het schakelen of bij hernieuwd gasgeven weer volledig kan meewerken. Dat betekent dat de compressordruk onmiddellijk weer beschikbaar is, zodat een harmonieuze overgang en een goede respons op het gaspedaal worden bereikt.
   De regeling via de uitlaatgassen vertegenwoordigt de modernste graad van ontwikkeling in de techniek bij motoren met drukvulling. Hierbij gaat het om een in zijn werkwijze geoptimaliseerd systeem, dat zich reeds in tests en de wedstrijdsport heeft bewezen. BMW biedt hier, op basis van grote ervaring, een gerijpte en voor alle toepassingen geschikte en beproefde krachtbron.

BMW 745i Motorraum   De 3,2-liter zescilinder turbomotor in de BMW 745i

De zorgvuldig uitgeteste turbocompressor vertoont een voorbeeldige bedrijfszekerheid.
   In omvangrijke praktijktests is de gehele krachtbron van de 745i op drukvulling aangepast. De eis: ondanks de extreem hoge prestatiemogelijkheden toch grote betrouwbaarheid en lange levensduur. Enkele voorbeelden van de vele detailontwikkelingen: een nieuwe, uit hoogwaardig staal vervaardigde, dubbel uitgevoerde uitlaat uit één stuk, gelast van buizen met grote diameter, in het midden gemonteerd en voorzien van een tussendemper. Nieuwe, fors vergrote aluminium radiateur. Gebaseerd op de ervaring, opgedaan met de veel hogere eisen stellende wedstrijden, zijn veiligheidsreserves ingebouwd, die onder normale omstandigheden helemaal niet aan bod komen. De zeer hoge levensduur, traditioneel het kenmerk van BMW-motoren, kon ook bij deze nieuwe techniek van motorenbouw bewaard blijven.
   Er is geen krachtbron die voor een groter toepassingsgebied geschikt is, dan die van de grote BMW. Daarvoor is het unieke motorkoppelverloop verantwoordelijk. Een koppelverloop waardoor 85% van het maximum motorkoppel in het ongewoon grote toerengebied van 2500/min tot bijna 6000/min wordt gewaarborgd. Dat betekent naast het probleemloos, rustig toeren in de hoogste versnelling bij lage toerentallen, ook het moeiteloos sportieve prestaties leveren bij elk toerental. Een ideale krachtbron voor het verkeer van vandaag – met een vermogen dat niet alleen de basis vormt voor hoge reisgemiddelden op autowegen. De meest overtuigende proefrit maakt men in een grote BMW bijvoorbeeld op een druk bereden provinciale wegen, met snelheden onder 100 km/h. Juist daar merkt u welk een fascinerend rijcomfort, welk een gevoel van veiligheid, het grote prestatievermogen en de superieure acceleratiemogelijkheden bieden.

 
E23 TECHNIEK